ระบบท่อน้ำ - สุขภัณท์

ระบบท่อน้ำ - สุขภัณท์

ท่อน้ำที่ใช้ภายในบ้านมีมากมายหลายชนิด แต่ที่นิยมมากที่สุดในการนำมาใช้กับบ้านพักอาศัย คือท่อพีวีซีสีฟ้า

ชั้นคุณภาพ 13.5,8.5 และ 5 ซึงเป็นท่อน้ำดี ส่วนบ้านหลังไหนจะใช้ท่อน้ำชั้นคุณภาพใด ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบบ้านหลังนั้น จะกำหนด

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบท่อน้ำ กำหนดเอาไว้ว่า

1. ท่อพีวีซี สีฟ้า คือท่อน้ำดี หมายถึงท่อที่ใช้รับแรงดัน เช่น ท่อที่ต่อไฟยังฝักบัว ท่อที่ต่อไฟยังก๊อกน้ำภายในบ้าน เป็นต้น

2. ท่อพีวีซี สีเทา คือท่อน้ำทิ้ง หมายถึงท่อที่ไม่มีแรงดัน เช่น ท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้าเป็นต้น

3. ท่อพีวีซี สีเหลือง คือท่อร้อยสายไฟภายในบ้าน