• image
image

ตรวจสอบแผ่นกระเบื้องหลังคาแตกร้าว และน้ำรั่วซึม

ตรวจสอบชนิด และการติดตั้งฉนวนกันความร้อน

ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นหลังคา

ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงฝ้าเพดาน

  • image
image

ตรวจสอบพฤติกรรมและรอยแตกร้าวของโครงสร้าง

ตรวจสอบโครงสร้างเสา และผนังสำเร็จรูปที่ล้มดิ่งไม่ได้ระดับ

ตรวจสอบการทรุดตัวของพื้นโรงจอดรถ Slabs on Beam, Slabs on Ground, Flat Slabs

ตรวจสอบการทรุดตัวของพื้นซักล้าง Slabs on Beam, Slabs on Ground, Flat Slabs

ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงบันไดชนิดคอนกรีตแสริมเหล็ก

ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงบันไดชนิดโครงเหล็ก

ตรวจสอบการติดตั้ง และความแข็งแรงของโครงสร้างรั้วแบ่งแปลง