image

ให้ Blue Home ช่วยตรวจบ้านให้ท่าน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 ลูกค้าสนใจใช้บริการสามารถติดต่อประสานงานทางช่องทางดังนี้

ประสานงานทางโทรศัพท์

ประสานงานทาง Line

ประสานงานทาง Facebook

ฝากข้อมูลไว้ยังท้ายเว็บไซต์

2.ลูกค้าสนใจเลือกใช้บริการ

ลูกค้าให้ข้อมูลและลงตารางนัดหมาย

ยืนยันการว่าและชำระค่ามัดจำ

3. ตรวจสอบงานครั้งที่ 1 (ตรวจเพื่อออกรายการแก้ไข)

เจ้าหน้าที่เข้าไปบริการลูกค้า

ลูกค้าชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

ส่งรายงานผลการตรวจสอบงาน (ได้รายงาน 2-3 วันภายหลังชำระค่าบริการ)

image

4.ตรวจสอบงานครั้งที่ 2(ภายหลังโครงการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ)

ลูกค้าประสานงานลงตารางนัดหมาย

เจ้าหน้าที่เข้าไปบริการลูกค้า

ส่งรายงานผลการตรวจสอบงาน

หมายเหตุ :

ระยะการดำเนินงานขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน

ในกรณีงานต่างต่างหวัดเงื่อนไขการมีการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของบริษัท

งานบริการของบริษัทไม่มีการรับประกันผลงานเป็นการบริการให้คำปรึกษาเท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้ายืนยันการว่าจ้างควรศึกษารายละเอียด และข้อกำหนดก่อนยืนการว่าจ้าง

เราจะช่วยดูแลการตรวจบ้านของท่าน ด้วยคุณภาพและบริการ อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

ระยะเวลาดำเนินการ

คอนโดมิเนียม ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ทาวน์โฮม 2 ชั้น ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ทาวน์โฮม 3 ชั้น ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

หมายเหตุระยะเวลา อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาพอาคาร

>