• image
image

ตรวจสอบระดับพื้นดินจัดสวนโดยรอบบ้าน

ตรวจสอบการลาดเอียงขอบพื้นบริเวณจัดสวน

ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดสวน และไม้พุ่ม

ตรวจสอบระดับบ่อพักโดยรอบบ้าน

  • image
image

ตรวจสอบการสวยงาม และความแข็งแรงของผนังรั้ว

ตรวจสอบการใช้งานประตูรั้ว และรั้วเหล็กโปร่ง

ตรวจสอบการใช้งานชุดถังขยะ

ตรวจสอบการใช้งาน และการติดตั้งชุดตู้จดหมายป้ายบ้านเลขที่

ตรวจสอบน้ำขังบริเวณรางประตู และพื้นทางขึ้น

  • image
image

ตรวจสอบระบบท่อกำจัดปลวกบริเวณภายนอกตัวบ้าน

ตรวจสอบปลวกบริเวณภายนอกตัวบ้าน

ตรวจสอบปลวกบริเวณภายในตัวบ้าน

  • image
image

ตรวจสอบโดยการฉีดสเปย์น้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมรอยต่อเฟรมประตูหน้าต่างภายนอก

ตรวจสอบโดยการฉีดสเปย์น้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมรอยต่อระหว่างเฟรมประตู-หน้าต่างกับขอบผนัง

ตรวจสอบโดยการฉีดสเปย์น้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมรอยต่อผนัง หรือกรณีผนังแตกร้าว

  • image
image

ตรวจสอบระบบไฟที่เข้ามาจ่ายอุปกรณ์

ตรวจสอบสายสัญญาณบริเวณเฟรมประตู-หน้าต่าง