• image
image

ตรวจสอบการเดินท่อร้อยสายไฟ

ตรวจสอบการติดตั้งบล็อกไฟ

ตรวจสอบขนาด และการติดตั้งสายเมนไฟฟ้า

ตรวจสอบการเดินสายสัญญาณ TV.

ตรวจสอบการเดินสายสัญญาณ Tel.

  • image
image

ตรวจสอบการใช้งานระบบตู้ไฟ

ตรวจการใช้งาน และขนาดเบรกเกอร์

ตรวจสอบขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตรวจสอบระบบตัดไฟในตัวบ้าน

ตรวจสอบการเข้าสายไฟในตู้ไฟ

ตรวจสอบการใช้งานสวิทซ์ไฟไฟระบบ 2 ทาง

ตรวจสอบการติดตั้งสวิทซ์,โคมไฟ และปลั๊กไฟ

  • image
image

ตรวจสอบขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า และการใช้งาน

ตรวจสอบชนิด และขนาดสายเมนงานไฟฟ้า (กรณีปักเสาพาดสายไฟ)

ตรวจสอบชนิด และขนาดสายเมนงานไฟฟ้า (กรณีระบบเดินสายใต้ดิน)น

ตรวจสอบการใช้งานโคมไฟหัวเสา และสัญญาณกริ่ง

ตรวจสอบการใช้งานระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำ

ตรวจสอบระบบการใช้งานปลั๊กไฟกันน้ำ