image
image
image
image
image

ตรวจสอบการรั่วซึมในระบบท่อประปา ระหว่างมิเตอร์ประปา กับชุดถังน้ำดี

ตรวจสอบการรั่วซึมในระบบท่อประปา ระหว่างชุดถังน้ำดีปั๊มน้ำ กับสุขภัณฑ์

ตรวจสอบการใช้งานลูกลอย และถังน้ำดี

ตรวจสอบการรั่วซึมชุดสุขภัณฑ์และการใช้งาน

ตรวจสอบขนาดของท่อประปาเมน และท่อประปาย่อย

ตรวจสอบการใช้งานมิเตอร์ประปา

ตรวจสอบการไหล และอุดตันของสุขภัณฑ์

image

ตรวจสอบระบบระบายน้ำทิ้งบริเวณภายในบ้าน

ตรวจสอบระบบระบายน้ำทิ้งบริเวณภายนอกบ้าน

ตรวจสอบระบบท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมัน

ตรวจสอบระบบบ่อดักกลิ่น

ตรวจสอบการใช้งานถังบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบน้ำขังบริเวณพื้น (Slope)